задълбочавам се

задълбочавам се
гл. - вниквам, прозирам, разбирам, схващам, изследвам, разследвам, изучавам, разучавам, анализирам
гл. - унасям се, вдълбочавам се, съсредоточавам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • задълбочавам — гл. отивам далеч, вниквам, прониквам, задънвам, задълбавам …   Български синонимен речник

  • вглъбявам се — гл. вдълбочавам се, съсредоточавам се, замислям се, потъвам в мисли, унасям се, задълбочавам се …   Български синонимен речник

  • вдълбочавам се — гл. ровя се, разучавам, изследвам гл. прониквам, влизам, навлизам гл. унасям се, потъвам в мисли, съсредоточавам се, вглъбявам се, задълбочавам се, улисвам се …   Български синонимен речник

  • влизам — гл. встъпвам, пристъпвам, преминавам, навлизам, задълбочавам се, прониквам, примъквам се, провирам се, минавам гл. участвувам, включвам се, вземам участие, сътруднича, съдействувам гл. съдържам се, вмествам се, побирам се …   Български синонимен речник

  • вниквам — гл. прониквам, задълбочавам се, влизам, навлизам, съсредоточавам се, вдълбочавам се, вмъквам се, наглеждам се, съзирам, гледам гл. разбирам, схващам, осъзнавам, прозирам, разумявам, проумявам …   Български синонимен речник

  • задълбавам — гл. влизам, навлизам, врязвам се, впивам се гл. задълбочавам, нахълтвам …   Български синонимен речник

  • съсредоточавам се — гл. вдълбочавам се, вглъбявам се, замислям се, потъвам в мисли, унасям се, задълбочавам се, спирам поглед, спирам вниманието си, забелязвам …   Български синонимен речник

  • унасям се — гл. захласвам се, забравям се, заплесвам се, изпадам в транс, мечтая, замечтавам се, пренасям се, фантазирам, улисвам се, занасям се, губя съзнание гл. съсредоточавам се, задълбочавам се, вдълбочавам се гл. заспивам, спи ми се, доспива ми се,… …   Български синонимен речник

  • унисам се — гл. унасям се, захласвам се, забравям се, заплесвам се, изпадам в транс, мечтая, замечтавам се, пренасям се, фантазирам, улисвам се, занасям се, губя съзнание гл. съсредоточавам се, задълбочавам се, вдълбочавам се гл. заспивам, спи ми се, доспива …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”